Niels Keiding 1944-2022

Niels Keiding 1944-2022. Efter lang tids sygdom gik Niels Keiding bort den 3. marts 2022, og dansk biostatistisk forskning har måttet sige farvel til deres ”grand old man”. Det er svært at overdrive, hvor stor en indflydelse Niels har haft på teoretisk og anvendt statistik i Danmark. Både ved at starte stærke statistiske miljøer med høje faglige ambitioner, men også indirekte i andre forskningsmiljøer gennem det utal af samarbejder, som Niels har været en del af gennem årene.

Niels blev fra en ung alder inspireret af sin fars arbejde med insekter og så muligheden for at kombinere sine evner i matematik med at arbejde med biologiske data; han ville være biostatistiker.


Niels Keiding

I 1968 blev Niels færdiguddannet på den relativt nye studieretning som cand. stat., hvor han skrev speciale hos Anders Hald. Efterfølgende blev Niels ansat som adjunkt og senere lektor på Institut for Matematisk Statistik på Københavns Universitet. Gennem sin ansættelse havde Niels konstant fokus på statistiske anvendelser: statistisk metodeudvikling skulle inspireres af problemer i den virkelige verden, så man både kunne udvikle ny teori og analysere data på en bedre måde.

Niels var med til at stifte DSTS (Dansk Selskab for Teoretisk Statistik) i 1971 og fungerede som sekretær i selskabet fra 1971-1975, hvor han blandt andet var med til at søsætte Scandinavian Journal of Statistics i 1974. Niels blev udnævnt som æresmedlem af selskabet i 2015.

I 1978 tog Niels initiativ til at starte Statistisk Forskningsenhed, der oprindeligt fik en 5-årig bevilling fra forskningsrådene. Forskningsenheden har sidenhen udviklet sig til Biostatistisk Afdeling på Københavns Universitet, der med sine knap 40 medarbejdere er en anerkendt og respekteret biostatistikafdeling både nationalt og internationalt. Niels blev udnævnt til professor i 1984 og var leder af Biostatistisk afdeling indtil 3 år før han gik på pension i 2014. Siden da havde Niels en emeritusordning med Institut for Folkesundhedsvidenskab og forblev fagligt aktiv til det sidste.

Internationalt har Niels beklædt en række tillidsposter, blandt andet i International Biometric Society, Bernoulli Society og ISI. Niels’ forskning spændte bredt fra forgreningsprocesser, overlevelsesanalyse og demografi til adskillige anvendelser inden for medicin og epidemiologi, og det var på Niels’ initiativ, at forfattergruppen til bogen ”Statistical Models for Counting Processes” (1993) blev samlet. For disse indsatser har Niels modtaget en lang række hædersbevisninger. Blandt andet modtog han i 2001 ”The Marvin Zelen leadership award”, og i 2005 blev han udnævnt til æresdoktor ved Universitetet i Bordeaux, Frankrig.

Niels efterlader to børn og fem børnebørn samt sin hustru gennem mere end 25 år, Else. Niels og Else havde i deres otium glæde af at dele deres mange fælles interesser, så som rejser, kunst og fugle. Niels dyrkede i mange år orienteringsløb, som ifølge Niels, har det til fælles med biostatistik, at hvis der er afvigelser mellem kort og terræn, så skal man altid følge terrænet – med andre ord: hvis modellen ikke passer godt til data, så er det modellen, som er gal. Niels var en utroligt vidende person, som gerne ved frokostbordet på Afdelingen diskuterede emner som historie, politik, sport og offentlig transport.

Niels’ initiativer, hans fremsynethed og faglighed og hans klare idé om biostatistiks rolle har præget statistikfaget og har fungeret som inspirationskilde for biostatistiske og statistiske afdelinger i hele landet, og selv om Niels er væk, vil vi alle stadig nyde godt at hans visioner og de skibe, han har sat i søen i mange år fremover.

Endnu mere vigtigt er det, at Niels’ arv ikke kun består af de institutioner, som han har været med til at starte. De består lige så meget i de utallige personer, som Niels har vejledt, og som nu fører de samme traditioner om faglighed og lødighed videre som statistikere i den akademiske verden og i industrien, og som selv vil være med til at præge de kommende generationer af biostatistikere i Danmark.